Autentificare +373 (22) 85-59-69
© 2006–2024 Nova Poshta Global LLC Toate drepturile rezervate. Utilizarea materialelor acestui site este posibilă numai cu referire la sursă.

ACORD PUBLIC DE ADERARE

ACORD PUBLIC DE ADERARE

cu privire la prestarea serviciilor de poștă-rapida internațională

mun. Chișinău
 

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «New Post International MLD» (în continuare - «Prestatorul») oferă persoanelor fizice servicii internaționale de poștă-rapida pentru livrarea Mărfurilor, achiziționate de către persoana fizică de la Vânzător în conformitate cu prevederile prezentului Acord public de aderare.

 

Prezentul Acord prin natura sa legală are un caracter mixt și conține în sine elemente ale acordului de transport, expediție și contract de agenție.

 

Acordul se încheie prin intermediul aderării necondiționate și depline a Clientului la prezentul Acord și prin acceptarea tuturor condițiilor acordului fără semnarea unui exemplar scris al acestuia și are putere juridică în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. Momentul încheierii Acordului se consideră momentul înregistrării pe pagina de internet http://www.npshopping.md

 

Acceptarea necondiționată și deplină a prevederilor Acordului de către Client se realizează prin desfășurarea de către Client a acțiunilor, îndreptate spre primirea de servicii, și anume:

 • indicarea adresei depozitului în țara Vânzătorului, în calitate de adresă pentru livrarea Coletelor în țara Vânzătorului;
 • înregistrarea Coletelor pe pagina de internet al Prestatorului în ordinea stabilită prin Acord și condițiile de prestare a serviciilor Nova Poshta SHOPPING.

Clientul nu poate propune propriile condiții ale Acordului.

 

Acordul este amplasat pe pagina de internet http://www.npshopping.md (în continuare – «Site-ul»), disponibil public și astfel asigură familiarizarea cu conținutul prezentului Acord persoanelor, care se adresează Prestatorului.

Aferent raporturilor, prevăzute prin prezentul Acord, Părțile vor aplica, de asemenea, și Condițiile de prestare

a serviciilor Nova Poshta SHOPPING, care sunt disponibile public și amplasate pe Site. 

1.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

1.1. Definițiile și abrevierile, prevăzute prin prezentul Acord, se vor interpreta se interpretează conform definițiilor indicate în Condițiile prestării serviciilor Nova Poshta SHOPPING. 

2.OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Prestatorul se obligă să organizeze și să îndeplinească livrarea în Republica Moldova a Mărfurilor realizată prin poștă-rapida internațională, achiziționate de către Client de la Vânzător, iar Clientul, la rândul său, se obligă să primească în timp util Mărfurile livrate și să efectueze plata pentru serviciile prestate de către Prestator.

2.2. Lista serviciilor, oferite Clientului de către Prestator, vor fi indicate în prezentul Acord și/sau în Condiții, amplasate pe Site și includ următoarele (fără vreo limitare):

2.2.1. organizarea punerii la dispoziție a adresei în țara Vânzătorului, pe care Clientul poate să o indice în calitate de adresa de livrare a Coletelor în țara Vânzătorului;

2.2.2. organizarea primirii, procesării Coletelor la depozitul din țara Vânzătorului;

2.2.3. organizarea livrării Coletelor de la depozitul din țara Vânzătorului în Republica Moldova;

2.2.4. organizarea vămuirii Coletelor;

2.3. Prestatorul este în drept să atragă, la propria discreție, terțe părți pentru îndeplinirea obligațiunilor asumate față de Client, precum și este în drept să aleagă sau să modifice de sine stătător tipul mijlocului de transport, traseul, ordinea livrării Coletelor.

3. Drepturile și obligațiunile Prestatorului

3.1. Obligațiunile Prestatorului:

3.1.1. Să presteze serviciile în conformitate cu condițiile stipulate în  Acord.

3.1.2. Să acopere pierderile Clientului la cererea acestuia în cazul în care pierderile declarate s-au produs ca urmare a greșelilor comise de către Prestator.

3.1.3. La cererea Clientului să-l informeze cu privire la progresul înregistrat cu privire la îndeplinirea lucrărilor sau a prestării serviciilor.

3.2. Drepturile Prestatorului:

3.2.1. Să primească o remunerare pentru serviciile prestate.

3.2.2. Să primească de la Client informațiile necesare pentru prestarea serviciilor.

3.2.3. Să aleagă la propria discreție și să atragă terțe părți în baza Acordului (inclusiv, fără vreo limitare, companii de expediție, transportatori, brokeri vamali etc) fără coordonarea acestui fapt cu Clientul, rămânând, în același timp, pe deplin responsabil față de Client pentru acțiunile sau inacțiunea acestora.

3.2.4. Să stabilească și să modifice independent tarifele aferente serviciilor prestate în conformitate cu Acordul.

3.2.5. În mod unilateral să modifice prevederile Acordului și Condițiilor prin publicarea acestora pe Site.

3.2.6. Să refuze sau să oprească prestarea serviciilor în cazul în care Clientul încalcă obligațiunile ce-i îi revin în conformitate cu prevederile Acordului și Condițiilor.

3.2.7. De sine stătător să aleagă sau să schimbe tipul mijlocului de transport, traseul livrării, ordinea livrării Coletelor. 

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE CLIENTULUI

4.1. Obligațiunile Clientului:

4.1.1. Să se familiarizeze cu prevederile Acordului și Condițiilor până la momentul înregistrării pe site-ul Prestatorului.

4.1.2. Să efectueze plata în timp util și cuantum deplin pentru serviciile prestate de către Prestator.

4.1.3. Să furnizeze Prestatorului informația cu privire la conținutul Coletului și altă informație necesară Prestatorului pentru prestarea serviciilor.

4.1.4. Să acopere pierderile înregistrate de Prestator apărute ca urmare a furnizării de către Client a informațiilor neadevărate despre Colet.

4.2. Drepturile Clientului:

4.2.1. Să primească serviciile în conformitate cu prevederile Acordului

4.2.2. Să ceară de la Prestator informația despre serviciile prestate de către acesta, în conformitate cu prevederile Acordului.

 

5. СOSTUL SERVICIILOR ȘI ORDINEA DECONTĂRILOR

5.1. Informația cu privire la costul total al serviciilor este reflectat în Cabinetul Personal al Clientului, după primirea Coletului la depozitul Prestatorului.

5.2. Costul serviciilor Prestatorului de poștă-rapida internațională de la depozitul aflat în țara Vânzătorului la terminalul Prestatorului în Republica Moldova, se determină conform următoarei grile de tarife:

 

Costul transportului este calculat în dolari americani folosind următoarea formulă:

 

Prețul pentru expediere* + Prețul pe kilogram** x Tariful pe kilogram***

 

 

Livrare la adresa destinatarului

Livrare la punctul de ridicare sau la caseta poștală automată

Țara vânzătorului

Prețul pentru expediere*

Prețul pe kilogram**

Prețul pentru expediere*

Prețul pe kilogram**

SUA

6,00

10,00

5,25

9,97

Marea Britanie

6,00

8,00

5,25

7,97

România

6,20

1,95

5,30

1,95

Estonia, Lituania, Letonia

6,60

2,80

5,70

2,80

 

Tarif pe kilogram***

 

Greutate

SUA

Britannia

România

Letonia, Lituania, Estonia

     

La usa

Automat poștal/Oficiu poștal

La usa

Automat poștal/Oficiu poștal

0,1

7,00

6,80

6,4

5,5

6,88

5,98

0,2

8,00

7,60

6,59

5,69

7,16

6,26

0,3

9,00

8,40

6,79

5,89

7,44

6,54

0,4

10,00

9,20

6,98

6,08

7,72

6,82

0,5

11,00

10,00

7,18

6,28

8

7,1

0,6

12,00

10,80

7,37

6,47

8,28

7,38

0,7

13,00

11,60

7,57

6,67

8,56

7,66

0,8

14,00

12,40

7,76

6,86

8,84

7,94

0,9

15,00

13,20

7,96

7,06

9,12

8,22

1

16,00

14,00

8,15

7,25

9,4

8,5

1,1

17,00

14,80

8,35

7,45

9,68

8,78

1,2

18,00

15,60

8,54

7,64

9,96

9,06

1,3

19,00

16,40

8,74

7,84

10,24

9,34

1,4

20,00

17,20

8,93

8,03

10,52

9,62

1,5

21,00

18,00

9,13

8,23

10,8

9,9

1,6

22,00

18,80

9,32

8,42

11,08

10,18

1,7

23,00

19,60

9,52

8,62

11,36

10,46

1,8

24,00

20,40

9,71

8,81

11,64

10,74

1,9

25,00

21,20

9,91

9,01

11,92

11,02

2

26,00

22,00

10,1

9,2

12,2

11,3

2,1

27,00

22,80

10,3

9,4

12,48

11,58

2,2

28,00

23,60

10,49

9,59

12,76

11,86

2,3

29,00

24,40

10,69

9,79

13,04

12,14

2,4

30,00

25,20

10,88

9,98

13,32

12,42

2,5

31,00

26,00

11,08

10,18

13,6

12,7

2,6

32,00

26,80

11,27

10,37

13,88

12,98

2,7

33,00

27,60

11,47

10,57

14,16

13,26

2,8

34,00

28,40

11,66

10,76

14,44

13,54

2,9

35,00

29,20

11,86

10,96

14,72

13,82

3

36,00

30,00

12,05

11,15

15

14,1

3,1

37,00

30,80

12,25

11,35

15,28

14,38

3,2

38,00

31,60

12,44

11,54

15,56

14,66

3,3

39,00

32,40

12,64

11,74

15,84

14,94

3,4

40,00

33,20

12,83

11,93

16,12

15,22

3,5

41,00

34,00

13,03

12,13

16,4

15,5

3,6

42,00

34,80

13,22

12,32

16,68

15,78

3,7

43,00

35,60

13,42

12,52

16,96

16,06

3,8

44,00

36,40

13,61

12,71

17,24

16,34

3,9

45,00

37,20

13,81

12,91

17,52

16,62

4

46,00

38,00

14

13,1

17,8

16,9

4,1

47,00

38,80

14,2

13,3

18,08

17,18

4,2

48,00

39,60

14,39

13,49

18,36

17,46

4,3

49,00

40,40

14,59

13,69

18,64

17,74

4,4

50,00

41,20

14,78

13,88

18,92

18,02

4,5

51,00

42,00

14,98

14,08

19,2

18,3

4,6

52,00

42,80

15,17

14,27

19,48

18,58

4,7

53,00

43,60

15,37

14,47

19,76

18,86

4,8

54,00

44,40

15,56

14,66

20,04

19,14

4,9

55,00

45,20

15,76

14,86

20,32

19,42

5

56,00

46,00

15,95

15,05

20,6

19,7

5,1

57,00

46,80

16,15

15,25

20,88

19,98

5,2

58,00

47,60

16,34

15,44

21,16

20,26

5,3

59,00

48,40

16,54

15,64

21,44

20,54

5,4

60,00

49,20

16,73

15,83

21,72

20,82

5,5

61,00

50,00

16,93

16,03

22

21,1

5,6

62,00

50,80

17,12

16,22

22,28

21,38

5,7

63,00

51,60

17,32

16,42

22,56

21,66

5,8

64,00

52,40

17,51

16,61

22,84

21,94

5,9

65,00

53,20

17,71

16,81

23,12

22,22

6

66,00

54,00

17,9

17

23,4

22,5

6,1

67,00

54,80

18,1

17,2

23,68

22,78

6,2

68,00

55,60

18,29

17,39

23,96

23,06

6,3

69,00

56,40

18,49

17,59

24,24

23,34

6,4

70,00

57,20

18,68

17,78

24,52

23,62

6,5

71,00

58,00

18,88

17,98

24,8

23,9

6,6

72,00

58,80

19,07

18,17

25,08

24,18

6,7

73,00

59,60

19,27

18,37

25,36

24,46

6,8

74,00

60,40

19,46

18,56

25,64

24,74

6,9

75,00

61,20

19,66

18,76

25,92

25,02

7

76,00

62,00

19,85

18,95

26,2

25,3

7,1

77,00

62,80

20,05

19,15

26,48

25,58

7,2

78,00

63,60

20,24

19,34

26,76

25,86

7,3

79,00

64,40

20,44

19,54

27,04

26,14

7,4

80,00

65,20

20,63

19,73

27,32

26,42

7,5

81,00

66,00

20,83

19,93

27,6

26,7

7,6

82,00

66,80

21,02

20,12

27,88

26,98

7,7

83,00

67,60

21,22

20,32

28,16

27,26

7,8

84,00

68,40

21,41

20,51

28,44

27,54

7,9

85,00

69,20

21,61

20,71

28,72

27,82

8

86,00

70,00

21,8

20,9

29

28,1

8,1

87,00

70,80

22

21,1

29,28

28,38

8,2

88,00

71,60

22,19

21,29

29,56

28,66

8,3

89,00

72,40

22,39

21,49

29,84

28,94

8,4

90,00

73,20

22,58

21,68

30,12

29,22

8,5

91,00

74,00

22,78

21,88

30,4

29,5

8,6

92,00

74,80

22,97

22,07

30,68

29,78

8,7

93,00

75,60

23,17

22,27

30,96

30,06

8,8

94,00

76,40

23,36

22,46

31,24

30,34

8,9

95,00

77,20

23,56

22,66

31,52

30,62

9

96,00

78,00

23,75

22,85

31,8

30,9

9,1

97,00

78,80

23,95

23,05

32,08

31,18

9,2

98,00

79,60

24,14

23,24

32,36

31,46

9,3

99,00

80,40

24,34

23,44

32,64

31,74

9,4

100,00

81,20

24,53

23,63

32,92

32,02

9,5

101,00

82,00

24,73

23,83

33,2

32,3

9,6

102,00

82,80

24,92

24,02

33,48

32,58

9,7

103,00

83,60

25,12

24,22

33,76

32,86

9,8

104,00

84,40

25,31

24,41

34,04

33,14

9,9

105,00

85,20

25,51

24,61

34,32

33,42

10

106,00

86,00

25,7

24,8

34,6

33,7

10,1

107,00

86,80

25,9

25

34,88

33,98

10,2

108,00

87,60

26,09

25,19

35,16

34,26

10,3

109,00

88,40

26,29

25,39

35,44

34,54

10,4

110,00

89,20

26,48

25,58

35,72

34,82

10,5

111,00

90,00

26,68

25,78

36

35,1

10,6

112,00

90,80

26,87

25,97

36,28

35,38

10,7

113,00

91,60

27,07

26,17

36,56

35,66

10,8

114,00

92,40

27,26

26,36

36,84

35,94

10,9

115,00

93,20

27,46

26,56

37,12

36,22

11

116,00

94,00

27,65

26,75

37,4

36,5

11,1

117,00

94,80

27,85

26,95

37,68

36,78

11,2

118,00

95,60

28,04

27,14

37,96

37,06

11,3

119,00

96,40

28,24

27,34

38,24

37,34

11,4

120,00

97,20

28,43

27,53

38,52

37,62

11,5

121,00

98,00

28,63

27,73

38,8

37,9

11,6

122,00

98,80

28,82

27,92

39,08

38,18

11,7

123,00

99,60

29,02

28,12

39,36

38,46

11,8

124,00

100,40

29,21

28,31

39,64

38,74

11,9

125,00

101,20

29,41

28,51

39,92

39,02

12

126,00

102,00

29,6

28,7

40,2

39,3

12,1

127,00

102,80

29,8

28,9

40,48

39,58

12,2

128,00

103,60

29,99

29,09

40,76

39,86

12,3

129,00

104,40

30,19

29,29

41,04

40,14

12,4

130,00

105,20

30,38

29,48

41,32

40,42

12,5

131,00

106,00

30,58

29,68

41,6

40,7

12,6

132,00

106,80

30,77

29,87

41,88

40,98

12,7

133,00

107,60

30,97

30,07

42,16

41,26

12,8

134,00

108,40

31,16

30,26

42,44

41,54

12,9

135,00

109,20

31,36

30,46

42,72

41,82

13

136,00

110,00

31,55

30,65

43

42,1

13,1

137,00

110,80

31,75

30,85

43,28

42,38

13,2

138,00

111,60

31,94

31,04

43,56

42,66

13,3

139,00

112,40

32,14

31,24

43,84

42,94

13,4

140,00

113,20

32,33

31,43

44,12

43,22

13,5

141,00

114,00

32,53

31,63

44,4

43,5

13,6

142,00

114,80

32,72

31,82

44,68

43,78

13,7

143,00

115,60

32,92

32,02

44,96

44,06

13,8

144,00

116,40

33,11

32,21

45,24

44,34

13,9

145,00

117,20

33,31

32,41

45,52

44,62

14

146,00

118,00

33,5

32,6

45,8

44,9

14,1

147,00

118,80

33,7

32,8

46,08

45,18

14,2

148,00

119,60

33,89

32,99

46,36

45,46

14,3

149,00

120,40

34,09

33,19

46,64

45,74

14,4

150,00

121,20

34,28

33,38

46,92

46,02

14,5

151,00

122,00

34,48

33,58

47,2

46,3

14,6

152,00

122,80

34,67

33,77

47,48

46,58

14,7

153,00

123,60

34,87

33,97

47,76

46,86

14,8

154,00

124,40

35,06

34,16

48,04

47,14

14,9

155,00

125,20

35,26

34,36

48,32

47,42

15

156,00

126,00

35,45

34,55

48,6

47,7

15,1

157,00

126,80

35,65

34,75

48,88

47,98

15,2

158,00

127,60

35,84

34,94

49,16

48,26

15,3

159,00

128,40

36,04

35,14

49,44

48,54

15,4

160,00

129,20

36,23

35,33

49,72

48,82

15,5

161,00

130,00

36,43

35,53

50

49,1

15,6

162,00

130,80

36,62

35,72

50,28

49,38

15,7

163,00

131,60

36,82

35,92

50,56

49,66

15,8

164,00

132,40

37,01

36,11

50,84

49,94

15,9

165,00

133,20

37,21

36,31

51,12

50,22

16

166,00

134,00

37,4

36,5

51,4

50,5

16,1

167,00

134,80

37,6

36,7

51,68

50,78

16,2

168,00

135,60

37,79

36,89

51,96

51,06

16,3

169,00

136,40

37,99

37,09

52,24

51,34

16,4

170,00

137,20

38,18

37,28

52,52

51,62

16,5

171,00

138,00

38,38

37,48

52,8

51,9

16,6

172,00

138,80

38,57

37,67

53,08

52,18

16,7

173,00

139,60

38,77

37,87

53,36

52,46

16,8

174,00

140,40

38,96

38,06

53,64

52,74

16,9

175,00

141,20

39,16

38,26

53,92

53,02

17

176,00

142,00

39,35

38,45

54,2

53,3

17,1

177,00

142,80

39,55

38,65

54,48

53,58

17,2

178,00

143,60

39,74

38,84

54,76

53,86

17,3

179,00

144,40

39,94

39,04

55,04

54,14

17,4

180,00

145,20

40,13

39,23

55,32

54,42

17,5

181,00

146,00

40,33

39,43

55,6

54,7

17,6

182,00

146,80

40,52

39,62

55,88

54,98

17,7

183,00

147,60

40,72

39,82

56,16

55,26

17,8

184,00

148,40

40,91

40,01

56,44

55,54

17,9

185,00

149,20

41,11

40,21

56,72

55,82

18

186,00

150,00

41,3

40,4

57

56,1

18,1

187,00

150,80

41,5

40,6

57,28

56,38

18,2

188,00

151,60

41,69

40,79

57,56

56,66

18,3

189,00

152,40

41,89

40,99

57,84

56,94

18,4

190,00

153,20

42,08

41,18

58,12

57,22

18,5

191,00

154,00

42,28

41,38

58,4

57,5

18,6

192,00

154,80

42,47

41,57

58,68

57,78

18,7

193,00

155,60

42,67

41,77

58,96

58,06

18,8

194,00

156,40

42,86

41,96

59,24

58,34

18,9

195,00

157,20

43,06

42,16

59,52

58,62

19

196,00

158,00

43,25

42,35

59,8

58,9

19,1

197,00

158,80

43,45

42,55

60,08

59,18

19,2

198,00

159,60

43,64

42,74

60,36

59,46

19,3

199,00

160,40

43,84

42,94

60,64

59,74

19,4

200,00

161,20

44,03

43,13

60,92

60,02

19,5

201,00

162,00

44,23

43,33

61,2

60,3

19,6

202,00

162,80

44,42

43,52

61,48

60,58

19,7

203,00

163,60

44,62

43,72

61,76

60,86

19,8

204,00

164,40

44,81

43,91

62,04

61,14

19,9

205,00

165,20

45,01

44,11

62,32

61,42

20

206,00

166,00

45,2

44,3

62,6

61,7

 

Tarifele menționate în Contractul Public la data primirii Expediției în depozitul din țara Vânzătorului sunt valabile. 

Tariful nu include taxele și impozitele vamale pentru expedierile al căror cost depășește limita de import fără taxe de 200 de euro la livrarea prin avion, precum și livrarea la adresa Clientului.

5.3. Costul serviciilor în cazul livrărilor Coletelor prin poștă-rapida internațională, care urmează a fi plătite de către Client, se calculează în lei moldovenești prin aplicarea tarifului corespunzător, indicat la punctul 5.2 din prezentul Acord, la cursul valutar MDL/USD, afișat de BNM la data livrării Coletului la depozitul Prestatorului.

5.4. Calculul costului serviciilor de livrare a Coletului de la depozitul din țara vânzătorului în Rep.Moldova se va efectua în baza greutății faptice/reale a Coletului în starea în care acesta a fost livrat la depozitul Prestatorului, adică în ambalajul Vânzătorului sau Prestatorului, dacă ultimul a efectuat re-ambalarea Coletului.

5.5. Plata costului serviciilor se efectuează de către Client în valuta națională a Republicii Moldova (MDL) la momentul primirii Coletului.

5.6. Tarifele pot fi modificate de către Prestator în mod unilateral.

 

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile poartă răspundere pentru îndeplinirea necorespunzătoare sau întârziată a obligațiunilor ce le revin în temeiul prezentului Acord, stabilite în Condițiile și/sau legislația Republicii Moldova în vigoare.

6.2. Pentru orice sumă spre plată neachitată la timp, plătibilă în contul Prestatorului, Prestatorul are dreptul să calculeze penalizări în sumă de 2% per lună începând de la data când astfel de sumă trebuia să fie plătită, și până la data când Prestatorul primește această plată.

 

7. DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI

7.1. Acordul intră în vigoare după efectuarea de către Client a următoarelor acțiuni:  

 •  înregistrarea Coletului pe site-ul Prestatorului în ordinea prevăzută de Acord și Condiții.
 •  indicarea adresei depozitului în țara Vânzătorului, în calitate de adresa de livrare a Coletului în țara Vânzătorului;

7.2. Acordul este valabil până la îndeplinirea de către Părți a obligațiunilor asumate în temeiul Acordului.

 

8. ORDINEA SOLUȚIONĂRII LITIGIILOR

8.1. Toate disputele și neînțelegerile, apărute în cursul îndeplinirii Acordului, se vor soluționa pe calea negocierilor și prin acțiuni premergătoare unui proces de judecată.

8.2. În cazul în care soluționarea disputelor nu este posibilă pe calea negocierilor și fără a implica instanțele de judecată, disputele apărute între Părți urmează a fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în Republica Moldova.

8.3. Procesele verbale de inspecție a Coletelor, documentele comerciale, încheierile experților și alte documente, care conțin informații despre caracterul și cauza producerii prejudiciului, degradărilor, pierderilor, lipsurilor de conținut al Coletelor, întocmite fără participarea reprezentantului autorizat al Prestatorului, sunt nevalide și nu vor fi luate în considerare la momentul examinării revendicărilor.

 

9. ALTE PREVEDERI

9.1. Prestatorul este plătitor de impozit pe profit în condiții generale.

9.2. În scopul respectării prevederilor Legii Republicii Moldova « cu privire la protecția datelor cu caracter personal» și a îndeplinirii corespunzătoare a prevederilor Acordului, prin înregistrarea pe Site, Clientul astfel își exprimă acordul privind transmiterea, precum și procesarea și stocarea datelor sale personale de către Prestator, inclusiv și de către terțe părți, pe care Prestatorul le va atrage în vederea prestării serviciilor în temeiul Acordului.

9.3. Toate raporturile legale, care decurg din Acord sau care au legătură cu acesta, în mod special cele ce se referă la intrarea în vigoare, încheierea, executarea și încetarea Acordului, interpretării termenilor sale, determinării consecințelor nevalabilității sau nerespectării prevederilor Acordului, se reglementează în conformitate cu prevederile Acordului și normelor în forță a legislației Republicii Moldova.

 

10. INFORMAȚII DESPRE PRESTATOR

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«New Post International MLD»

MD-2001, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, ap.(bir.) 806, mun. Chișinău, Republica Moldova, Director Popovici M.

CONDIȚII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

NOVA POSHTA SHOPPING 

1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

1.1. Prestator – Societatea cu răspundere limitată «New Post International MLD».

1.2. Client – persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, care a plasat o comandă de prestare a serviciilor de poștă-rapida internațională a Mărfurilor.

1.3. Curs comercial - cursul de schimb valutare leu moldovenesc la dolarul SUA sau EURO, la data corespunzătoare, care se determină de către Părți în baza cursului afișat pe pagina de internet: http://bnm.md.

1.4. Vânzător – orice persoană fizică sau juridică, care se află în afara hotarelor țării Prestatorului, care oferă spre cumpărare Mărfuri în magazine online și asigură livrarea acestora pe teritoriul țării Vânzătorului.

1.5. Site – pagină de internet, accesul la care se efectuează prin numele de domeniu http://www.npshopping.md;

1.6. Depozitul în țara Vânzătorului – depozitul, adresa căruia se indică de către Client pentru livrarea Mărfurilor în țara Vânzătorului și se află la următoarea adresă:

 • depozitul din SUA: 27 Merry Lane, East Hanover, NJ, 07936, USA.
 • depozit în Marea Britanie №1: Units 7, St. Martin's Way, Tooting, Nova Post 2, London, SW17 0JH.
 • depozit în România: Bulevardul Unirii 47A, Bloc E3, parter, Nova Post 1, Bucharest, Romania, 30825.
 • depozit în Estonia: Nova Post, Estonia pst, 7, Tallinn, Estonia, 10412.
 • depozit în Lituania: Nova Post Žalgirio g. 92, Vilnius, Lithuania, 09300.
 • depozit în Letonia: Nova post , Tērbatas iela 30, Tērbatas iela, Riga, Latvia, 1011.

1.7. Depozitul Prestatorului – este un centru de sortare aflat pe teritoriul Republicii Moldova cu o zonă pentru vămuire, în care reprezentanții Serviciului Vamal de Stat efectuează inspecția vamală a Coletelor.

1.8. Marfa - un obiect material, achiziționat de către Client de la Vânzător.

1.9. Coletul - mărfurile (excepție, cele interzise de legislația Republicii Moldova și țara Vânzătorului), ambalate și pregătite spre a fi livrate în conformitate cu cerințele prevederilor țării Vânzătorului și Republicii Moldova, care sunt acceptate de către Vânzător, se procesează și se livrează de către Prestator conform comenzii Clientului prin orice tip de mijloc de transport.

1.10. Colet nerevendicat – coletul, care nu a fost revendicat (ne primit/ne preluat) de către Client în decursul a 25 (douăzeci și cinci) zile lucrătoare de la data sosirii coletului la terminalul SRL «New Post International MLD» sau în orașul indicat ca și adresă de livrare.

1.11. Acord public - acord, care este amplasat pe pagina de internet http://www.npshopping.md și se încheie între Client – persoană fizică și Prestator prin intermediul aderării Clientului la condițiile acestuia prin efectuarea următoarelor acțiuni:

 • indicarea adresei depozitului în țara Vânzătorului, în calitate de adresă pentru livrarea Coletului în țara Vânzătorului;
 • înregistrarea coletului pe site-ul Prestatorului conform termenilor Acordului și Condițiilor pentru prestarea serviciilor Nova Poshta SHOPPING.

1.12. Condițiile pentru prestarea serviciilor Nova Poshta SHOPPING - document, care stabilește termenii și condițiile pentru prestarea serviciilor, prestate de către Prestator. Condițiile pentru prestarea serviciilor Nova Poshta SHOPPING (în continuare - Condițiile) sunt disponibile pe site-ul http://www.npshopping.md

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Termenii au fost elaborate de către Prestator în scopul reglementării organizării serviciilor de poștă- rapida internațională a coletelor și prestării unui complex de servicii, legate de prestarea serviciilor de poștă- rapida internațională a coletelor dintr-o țară în altă.

2.2. Prin înregistrarea coletului pe site-ul Clientului confirmă faptul că s-a familiarizat și este de acord cu prevederile acestor Condiții, valabile la momentul înregistrării coletului pe site.

2.3. În ceea ce privește documentația necesară, listei mărfurilor interzise etc, aceste Condiții sunt reglementate de legislația țării Vânzătorului și Prestatorului.

 

2.4. În cazul diferențelor între textul Acordului public și Condițiilor prezente, prevederile prezentelor Condiții vor prevala.

 

3. ORDINEA ÎNREGISTRĂRII COMENZILOR

3.1. Pentru plasarea comenzii pentru prestarea serviciilor de poștă-rapida internațională, Clientul trebuie să parcurgă procedura de înregistrare pe site sau efectueze înregistrarea (intrarea) prin intermediul facebook.com (Facebook). Dacă înregistrarea (intrarea) pe site este efectuată prin facebook.com (Facebook) Clientul verifică și/sau introduce Numele, Prenumele său (cu litere din alfabetul latin).

3.2. După înregistrarea pe site:

3.2.1. Clientului i se atribuie un număr unic de înregistrare în formatul NPMD ХХ ХХХ ХХ ХХ, unde ХХ ХХ ХХ –identificatorul Clientului.

3.2.2. Expeditorul va pune la dispoziția Clientului dreptul de utilizare a adresei depozitului său în țara Vânzătorului, în calitate de adresă pentru livrarea coletelor în țara Vânzătorului.

3.3. Clientul cumpără de sine stătător mărfurile de la Vânzător, care organizează livrarea mărfurilor la depozitul din țara Vânzătorului, efectuând în prealabil de sine stătător evaluarea calității, parametrilor și caracteristicilor mărfii și efectuează plata pentru ea (dacă marfa este supusă impozitării în SUA, în suma totală aferentă mărfii va fi inclus și suma impozitului plătit).

3.4. La cumpărarea mărfii de la Vânzător, Clientul va indica adresa oferită de Prestator a depozitului în țara Vânzătorului în câmpul Shipping Address în calitate de adresă de livrare:

3.4.1. Adresa depozitului în SUA:

 • Numele complet: Prenumele, Numele de familie al Clientului (cu litere din alfabetul latin) 
 • Adresa 1: 27 Merry Lane NP ХХ ХХХ ХХ ХХ
 • Statul: New Jersey (NJ) 
 • Orașul: East Hanover ʼ
 • Codul poștal: 7936
 • Telefon: +19739476185

3.4.2. Adresa depozitului din Marea Britanie:

 • Numele complet: Prenumele, Numele de familie al Clientului (cu litere din alfabetul latin) 
 • Adresa 1: Units 7, St. Martin's Way, Tooting
 • Adresa 2: Nova Post 2 NP000625426
 • Statul: London 
 • Orașul: Wimbledon
 • Codul poștal: SW17 0JH
 • Telefon: +07470403543

3.4.3. Adresa depozitului din România:

 • Numele complet: Prenumele, Numele de familie al Clientului (cu litere din alfabetul latin) 
 • Adresa 1: Bulevardul Unirii 47A, Bloc E3, parter, Nova Post NPMD0025699
 • Statul: Bucharest
 • Orașul: București
 • Codul poștal: 30825
 • Telefon: +40723345455

3.4.4. Adresa depozitului din Estonia:

 • FULL NAME: Artomova Anna 
 • ADDRESS LINE 1: Nova Post, Estonia pst, 7, Tallinn, Estonia 
 • STREET: Estonia pst 
 • STATE: Estonia 
 • CITY: Tallinn ZONE Harjumaa 
 • ZIP: 10412 
 • PHONE: 37 259 065 282 
 • WORKING HOURS: Monday-Friday (8:00 AM - 8:00 PM); Saturday-Sunday (9:00 AM - 6:00 PM).

Aveți grijă! Pentru comenzile din magazinele online din Estonia, vă rugăm să specificați în secțiunea "Datele destinatarului" numele și prenumele furnizate de serviciul NP Shopping. Comenzile dvs. din străinătate prin Nova Global către Moldova vor fi transportate folosind datele dvs. personale.

3.4.5. Adresa depozitului din Lituania:

 • ADDRESS LINE 1: Nova Post Žalgirio g. 92 
 • STREET: Žalgirio g. 
 • STATE: Lithuania 
 • CITY: Vilnius ZONE Vilniaus apskritis 
 • ZIP: 09300 
 • PHONE: 37 067 300 340 
 • WORKING HOURS: Monday-Friday (8:00 AM - 8:00 PM); Saturday-Sunday (9:00 AM - 6:00 PM).

3.4.6. Adresa depozitului din Letonia:

 • FULL NAME: Fedoruk Yaroslav 
 • ADDRESS LINE 1: Nova post , Tērbatas iela 30 
 • STREET: Tērbatas iela 
 • STATE: Latvia 
 • CITY: Riga ZONE Centra rajons 
 • ZIP: 1011 
 • PHONE: +371 244 20 135 
 • WORKING HOURS: Monday-Friday (8:00 AM - 8:00 PM); Saturday-Sunday (9:00 AM - 6:00 PM).

Aveți grijă! Pentru comenzile din magazinele online din Letonia, vă rugăm să specificați în secțiunea "Datele destinatarului" numele și prenumele furnizate de serviciul NP Shopping. Comenzile dvs. din străinătate prin Nova Global către Moldova vor fi transportate folosind datele dvs. personale.

 

3.5. Expedierea nu va fi acceptată de către depozitele menționate în punctele 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 ale Termenilor și condițiilor de prestare a serviciilor și va fi returnată Vânzătorului în următoarele cazuri:

 • în câmpul "beneficiar" vor fi indicate informații ne complete sau orice alte informații, în afară de celea, care sunt indicate în mostrele de la punctul 3.4.1, 3.4.2 și 3.4.3;
 • coletul este primit la depozitul cu cererea efectuării plății nemijlocit de către depozit (modul de plată «plata la livrare»);
 • coletul este livrat din costul neachitat al livrării până la depozit;
 • conținutul coletului cade în categoria mărfurilor interzise spre livrare.

3.6. Dacă în calitate de adresă de plată (billing address) va fi indicată adresa depozitului, astfel de colete nu vor fi acceptate spre transportare și vor fi returnate magazinului online.

3.7. După efectuarea cumpărăturii la Vânzător, Clientul va înregistra coletul, îndeplinind formularul de înregistrare în secțiunea Cabinetul Personal și va furniza Prestatorului următoarea informație:

 • descrierea mărfurilor;
 • suma indicată în factură (costul total al mărfurilor);
 • codul de urmărire (tracking number) al coletului în țara Vânzătorului (se furnizează de către Vânzător);
 • telefon de contact în Republica Moldova;
 • adresa de livrare a coletului în Republica Moldova sau la terminalul SRL «New Post International MLD»;

Suplimentar Prestatorul poate solicita:

 • copia scanată față-verso a buletinului de identitate a cetățeanului Republicii Moldova;
 • Codul numeric personal;
 • copia scanată a cardului bancar, prin intermediul căreia se efectuează plata pentru Marfă cu indicarea primilor și ultimelor patru cifre, indicate pe fața cardului bancar (Clientul are dreptul acopere sau să ascundă cu ajutorul oricăror mijloace tehnice cifrele din mijlocul cardului bancar). Dacă diferite mărfuri sunt plătite prin intermediul diferitor carduri bancare, este necesar de prezentat copii scanate ale tuturor cardurilor bancare utilizate.

3.8. Dacă costul total al mărfurilor, conținute în colet, depășește suma importului cu taxa zero, Clientul trebuie la fel să furnizeze următoarea informație (completând înregistrarea coletului în secțiunea Cabinetul Personal):

 • Numele, prenumele, patronimicul;
 • Datele pașaportului (serie, număr, organ emitent și dată de emitere);
 • Numărul de înregistrare al cardului de contribuabil;
 • Adresa de înregistrare (domiciliu);
 • Încarcă o captură de ecran a paginii de comandă din magazinul online care confirmă costul plății produsului.

3.9. După înregistrarea coletului, acestuia i se va atribui un cod unic, care se va reflecta pe site în secțiunea Cabinetul Personal.

3.10. Prestatorul poate refuza(întrerupe) prestarea serviciilor de poștă-rapida internațională Clientului în următoarele cazuri:

 • numele de familie și prenumele Clientului, indicate în Cabinetul Personal, pe cardul bancar și nemijlocit pe colet – diferă;
 • dacă Marfa cumpărată de Client de la Vânzător cu ajutorul mijloacelor de plată, car nu sunt recunoscute de legislația țării Vânzătorului sau a Republicii Moldova;
 • Prestatorul are insuficiente informații despre Client. În acest caz, prestarea serviciilor se va întrerupe până la momentul prezentării de către Client informațiilor complete și veridice.
 • Prestatorul este în drept să solicite, iar Clientul se obligă să prezinte copii scanate după următoarele documente: - Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau a pașaportului străin (sau al altei țări, dacă Clientul nu are reședința în Republica Moldova);
 • copia facturii (invoice-ului)
 • fotografia cardului bancar, prin intermediul căruia s-a efectuat plata pentru Marfă cu indicarea primelor și ultimelor patru cifre, indicate pe fața cardului bancar (Clientul are dreptul acopere sau să ascundă cu ajutorul oricăror mijloace tehnice cifrele din mijlocul cardului bancar).

3.11. După recepționarea, procesarea și pregătirii coletului pentru livrare în Republica Moldova la depozitul din țara Vânzătorului, cu condiția prezentării de către Client a informațiilor conform punctelor 3.7 - 3.8, 3.10 ale Condițiilor, Clientul va fi informat despre locul aflării coletului prin schimbarea statutului coletului în Cabinetul Personal. Prestatorul nu va re-ambala coletul în propriul ambalaj, acesta va fi livrat Clientului nemijlocit în ambalajul furnizat de Vânzător.

3.12. În cazul neconcordării și/sau neîndeplinirii de către Client a cerințelor, prevăzute la punctele 3.7, 3.8 și/sau 3.10 din Condiții în decursul a 30 (treizeci) zile calendaristice de la momentul efectuării cumpărăturii, Prestatorul nu va purta vreo răspundere pentru integritatea coletului (cumpărăturii) și are dreptul să dispună de colet (cumpărătură) la discreția sa, inclusiv în scopul acoperirii cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea serviciilor. În același timp, Clientul confirmă absența oricăror pretenții față de Prestator în legătură cu cele menționate mai sus.

 

4. GREUTATEA ȘI GABARITELE PERMISE ALE COLETELOR

4.1. Spre livrare se acceptă coletele, părțile laterale ale cărora nu depășesc următoarele dimensiuni: lungime 122 cm * lățime 102 cm * Înălțime 150 cm.

4.2. Greutatea coletului împreună cu ambalajul nu trebuie să depășească 200 (două sute) kilograme.

4.3. Dacă Prestatorul va descoperi la depozitul din țara Vânzătorului că coletul sau mărfurile nu corespund restricțiilor indicate la punctele 4.1. și 4.2. sau Condițiilor, acesta poate refuza să livreze un astfel de colet.

4.4. Prestatorul va informa Clientul prin e-mail sau telefon despre imposibilitatea îndeplinirii livrării unui astfel de colet. Clientul va informa Prestatorul despre modul cum acesta trebuie să dispună în continuare de colet:

 • să livreze (returneze) coletul Vânzătorului din contul Clientului, sau
 • să recicleze Coletul.

4.5.În cazul neprezentării informațiilor de către Client în decursul a 10 (zece) zile calendaristice de la momentul notificării acestuia, Prestatorul este în drept să dispună de sine stătător de colet prin una din căile indicate mai sus.

4.6. Clientul poartă răspundere pentru conformitatea Mărfurilor achiziționate cu legislația Republicii Moldova și/sau a țării Vânzătorului, inclusiv a Codului Vamal al Republicii Moldova și va compensa Prestatorului pierderile suportate ca urmare a încălcării prevederilor prezentului Acord și/sau legislației în vigoare.

4.7. Prestatorul este în drept să re-ambaleze coletele în scopul reducerii greutății și/sau asigurării integrității coletelor, precum și să deschidă coletele la orice etapă a livrării în scopul verificării conținutului privind conformitatea la cerințele față de colete, prevăzute în Acordul public și în Condiții.

 

5.MĂRFURI INTERZISE SPRE TRANSPORTARE

5.1. Se primesc spre livrare coletele care nu conțin mărfuri, interzise spre livrare în colete poștale internaționale, interzise spre transportare de aeronave, precum și mărfurile exportul din țara Vânzătorului/import în Republica Moldova, interzis prin legislație.

5.2. Coletele nu trebuie să conțină orice lucruri interzice prin prevederile corespunzătoare ale legislației Republicii Moldova și a țării Vânzătorului, documentelor normative internaționale, inclusiv, fără vreo limitare:

 • documente, care adeveresc identitatea, cărți de muncă, permise, licențe și orice alte documente similare;
 • mijloace bănești (bancnote, monede), carduri bancare (indiferent dacă carduri de debit sau credit), valori
 • mobiliare, cecuri, cărți de cecuri, obligațiuni, bilete de loterie;metale prețioase, pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii;
 • obiecte de anticar (inclusiv cărți de anticar), obiecte mai vechi de 100 ani, obiecte de artă originale (nu copii);
 • orice fel de arme de foc și muniție la acestea, arme pneumatice, arme albe și alte obiecte, destinate pentru atac și apărare, orice fel de arme electrice și cu fascicul, orice fel de dispozitive cu electroșoc;
 • substanțe explozive, amestecuri, obiecte dotate cu explozive, mijloace de detonație;
 • gaze ușor inflamabile, gaze neinflamabile și netoxice (gaze lichide criogenice), gaze toxice;
 • gaze comprimate și lichefiate pentru uz casnic și industrial;
 • lichide ușor inflamabile;
 • substanțe solide inflamabile și substanțe, care sunt predispuse spre autoaprindere;
 • substanțe otrăvitoare și potente în orice stare fizică indiferent de forma și calitatea ambalajului;
 • substanțe caustice și corozive;
 • substanțe radioactive;
 • substanțe infecțioase, adică substanțe, care conțin agenți patogeni, care provoacă îmbolnăvirea oamenilor sau animalelor;